Εργοστάσιο Εμπλουτισμού «Βεγγίστρες»

Στο εργοστάσιο εμπλουτσιμού θα παράγονται συμπυκνώματα χρωμίτη (conc) και πλούσιας περιεκτικότητας αδρομερής χρωμίτης (Lumpy Ore), τα οποία αποτελούν τα εμπορεύσιμα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Θα τροφοδοτείται κυρίως από κοιτάσματα χρωμίτη του Βόρειου Βούρινου για παραγωγή κυρίως συμπυκνωμάτων. Ειδικότερα, αρχικά θα τροφοδοτείται από τα κοιτάσματα χρωμίτη Ριζό και Αετοραχών και στη συνέχεια από τα υπόλοιπα κοιτάσματα του Βόρειου Βούρινου (Βοϊδόλακκας, Κουρσούμια και Κερασίτσα).

 

Ο εμπλουτισμός του χρωμίτη περιλαμβάνει όλες εκείνες τις κατεργασίες που εφαρμόζονται στο εξορυσσόμενο μετάλλευμα (ROM – Run of Mine) με στόχο την αύξηση της περιεκτικότητας του χρήσιμου συστατικού που περιέχεται (εν προκειμένου χρωμίτη Cr2O3). Ειδικότερα, η αύξηση της περιεκτικότητας επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση του συντριπτικού ποσοστού στείρων υλικών που συνυπάρχουν στο ROM. Ο διαχωρισμός και η απομάκρυνση των στείρων από το χρωμίτη γίνεται με φυσικομηχανικές αποκλειστικά μεθόδους, όπως θραύση, λειοτρίβηση και μηχανικό διαχωρισμό με βαρύτητα, από όπου προκύπτουν τα εμπορεύσιμα προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, ήτοι τα συμπυκνώματα (conc) & το αδρομερές υλικό (Lumpy Ore).

 

Στο εν λόγω εργοστάσιο εμπλουτισμού χρωμίτη, η επεξεργασία-εμπλουτισμός του περιλαμβάνει στο πρώτο στάδιο της κατάτμησής του, τη μηχανική προπαρασκευή (ξηρή πρόθραυση και θραύση της τροφοδοσίας) και την υγρή λειοτρίβηση και στο δεύτερο στάδιο τον εμπλουτισμό του μεταλλεύματος. Η μέθοδος εμπλουτισμού του χρωμίτη, βασίζεται σε Βαρυτομετρικό & Υδρομηχανικό, η οποία αποτελεί μία καθαρά φυσικομηχανική μέθοδο εμπλουτισμού.

 

Προβλέπεται ετησίως η κατεργασία 120.000t μεταλλεύματος ROM (Run of Mine) για την παραγωγή συμπυκνώματος (conc). Ειδικότερα, μέσω βαρυτομετρικού – υδρομηχανικού εμπλουτισμού θα παράγονται 24.000t/y συμπυκνώματος (conc) με περιεκτικότητα 48% σε Cr2O3 -που αποτελεί το 20% της εισερχόμενης πρώτης ύλης- ενώ το υπόλοιπο 80% θα αποτελεί τα τέλματα (στείρα υλικά, ήτοι 96.000t/y) της ανωτέρω παραγωγικής διαδικασίας, που θα οδηγούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο απόθεσης.